Η Minoan Spora μέλος του Branding Heritage network

Το Σεπτέμβριο του 2017 η Minoan Spora  εντάχθηκε στο περίφημο δίκτυο Branding Heritage. Πρόκειται για μια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρωτοβουλία που έχει ως αποστολή να αναδείξει και να προωθήσει τη διασύνδεση μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς και εταιρικής ανάπτυξης. Σε αυτή την κατεύθυνση το Branding Heritage προωθεί επιλεγμένους δημιουργούς και επιχειρηματίες που βασίζουν το έργο τους στη πολυπρόσωπη ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. Η Minoan Spora είχε την τιμή να είναι ανάμεσα στις πρώτες επωνυμίες τροφίμων που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο δίκτυο.